VÍTEJTE V

ZERO DEFECTS MANUFACTURING

 

"Vítejte v "Zero defects" výrobě; platforma, komponenty a trh k dosažení správného produktu ve správném čase a za správných podmínek za použití správných zdrojů."
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Social Icon
ZDMP KONCEPT
 
ZDMP kombinuje nejmodernější technologické přístupy s nulovými vadami založené na komerčním nebo open-source softwaru, se zabudovaným softwarem pro jakékoli mezery, s otevřeným přístupem k vývoji a obchodem s aplikacemi. Zaměřuje se jak na moduly kvality procesů, tak na jakost produktů před, během a po výrobě, aby se zajistilo, že výrobci budou schopni zajistit prostředí s nulovými vadami.
ZDMP Newsletter_Ed1.jpg
Verze s titulky

PILOTNÍ SCÉNÁŘE

ZDMP zahrnuje průmyslové představitele včetně těch v sektorech automobilového průmyslu, obráběcích strojů, stavebnictví a elektroniky. Všichni mají zásadní význam pro evropské hospodářství, proskytují pracovní místa pro více než 33 milionů lidí a představují 13% HDP EU.

OPEN CALL INFORMATION

ZDMP will extend through a €3.2 Million outreach programme in 2021-2. Open calls will allow SMEs / start-ups to build and validate use cases and technology using its platform, services and applications. Interested in bidding? Being an evaluator? Register! Have a ZD problem to solve? Tell Us!

 

NULOVÉ VADY...

Dosažení znamenitosti v evropské a globální výrobě. V reakci na výzvu Evropské unie H2020 na továrny budoucnosti byl vybrán ZDMP (Zero-Defect Manufacturing Platform), aby vytvořil a vyvinul digitální platformu pro propojené smart továrny k dosažení dokonalosti ve výrobě prostřednictvím procesů a produktů s nulovými vadami díky využití základních "Zero defects" služeb pro vývoj aplikací. 

Pro ověření koncepce ZDMP byli zahrnuti čtyři zástupci průmyslu (automobilový průmysl, obráběcí stroje, stavebnictví a elektronika). Tito zástupci také umožňují mezioborovou a posílenou spolupráci tím, že poskytují společnostem možnost vyhnout se nebo omezit výskyt a šíření vad v dodavatelském řetězci. ZDMP zahrnuje 30 partnerů z 11 různých členských států EU a je formálně koordinována organizací UNINOVA, spravovanou společností Information Catalyst, v délce 48 měsíců od 1. ledna 2019.

KONTAKTUJ NÁS:

 

Stuart Campbell

ZDMP Project Manager

info@zdmp.eu

© 2019-2020 Vytvořeno a spravováno ICE

 

Ochrana osobních údajů

Tento projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 825631.

Přidejte se na náš seznam mailů
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Social Icon