PROJEKTY NADACE

ZDMP is built using existing technology as well as newly built components and zApps. The existing technology comes from the ZDMP partner organisations and some of the previous activities/projects they have been involved in. This includes existing results from: CREMA, C2NET, and especially vf-OS.

vf-os_logo.png

Virtual Factory – operační systém (vf-OS) nabízí cloudovou platformu orientovanou na výrobu, podporující vícestranný tržní ekosystém, který poskytuje řadu služeb pro připojenou továrnu budoucnosti, což výrobním společnostem umožňuje vyvíjet a integrovat lepší výrobní a logistické procesy.

globe-trans-white.png
globe-trans-black.png

Cloud-based Rapid Elastic Manufacturing (CREMA) utvářejí, konfigurují, provádějí a monitorují výrobní procesy, poskytují komplexní podporu pro cloudovou výrobu implementací reálných systémů, testováním a předvedením v reálných výrobních prostředích .

 

globe-trans-white.png
globe-trans-black.png

C2NET vytváří cloud-nástroje pro podporu optimalizace dodavatelské sítě výrobních a logistických prostředků na základě spolupráce poptávkových, produkčních a dodavatelských plánů.

globe-trans-white.png
globe-trans-black.png

KONTAKTUJ NÁS:

 

Stuart Campbell

ZDMP Project Manager

info@zdmp.eu

© 2019-2020 Vytvořeno a spravováno ICE

 

Ochrana osobních údajů

Tento projekt získal finanční prostředky z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 825631.

Přidejte se na náš seznam mailů
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter Social Icon